top of page

Včely jsou nejdůležitější živá stvoření na Zemi


PŘEMÝŠLEJME!

Jsou nejdůležitější, ale podle posledních studií se jejich populace zmenšuje.

"Organizace Earthwatch Institute na poslední schůzi Královské geografické společnosti v Londýně prohlásila včely za nejdůležitější živá stvoření na Zemi. Přitom se podle názoru odborné veřejnosti letos zařadily na seznam ohrožených druhů. Podle posledních studií se jejich populace zmenšila za poslední roky až o 90 %. "


PROČ?

Za hlavní důvody vědci považují užívání pesticidů a úbytek květin a lesů v důsledku klimatických změn.


ZAMĚŘME SE DNES NA KVĚTINY

Internetem se velmi rychle rozšířil tento obrázek


TUŠÍM VÍM, KTERÝ Z TĚCHTO TŘÍ SE VÁM LÍBÍ NEJVÍCE

I mně se líbí ten horní a dnešní módní trend v navrhování zahrad dokonce tímto směrem míří.


VŠICHNI CHCEME LOUKU

bohatou zejména na kopretiny. Je to překrásné, přesto, věděli jste, žeKOPRETINA VČELU NEUŽIVÍ?

Uživí pestřenku například, ale pro včelu medonosnou je jen okrajovou rostlinkou. Včela potřebuje rostliny bohaté na pyl a nektar, a tím je například


ŠKARDA DVOULETÁ,

jejíž pyl je důležitou potravou pro mladé larvičky včely medonosné.


ŠKARDA UŽIVÍ SPOUSTU DRUHŮ HMYZU

nejen včelu medonosnou, ale také okáče lučního, chluponožku, pestřenku, čalounici, ploskočelku, ...


CO JE TAK ÚŽASNÉHO NA ŠKARDĚ?

Kvete od května až do listopadu, čímž je zajištěna po celou dobu včelí pastva. Ale rozhlédněte se kolem, vidíte, že by byly louky žluté stejně jako na jaře od pampelišek? Vidíte kvetoucí louky nebo louky posekané?


VŠUDE JSOU UŽ LOUKY POSEKANÉ

Kdysi dávno se sekaly louky 2x ročně na seno. První seč byla na konci června, právě tehdy, kdy odkvetlo luční kvítí a druhá seč byla na konci léta, v srpnu. Nyní se tráva z luk na seno nesuší, je to pracné, zdlouhavé, počasí nevyzpytatelné. Jakmile se poseče, prakticky hned se sklízí na siláž. Louky se sečou i 4x do roka.


POUŠŤ PRO VČELY

Krásné posečené louky, na kterých se skvěle leží, po kterých se nádherně chodí, ale které jsou pouští pro včely, hmyz i ptáky živící se semeny trav či lučního kvítí jako třeba konopka obecná.


VYSÁZET VŠUDE ŠKARDU

by situaci nevyřešilo. Všechen hmyz, včetně včely medonosné potřebuje pestrost, proto ani v případě, že je hojnost kvetoucí škardy, včela nepůjde pouze pro nektar do jejího květu. Navíc pro zahrady má


ŠKARDA JEDNU VELKOU NEVÝHODU

Škarda je prostě škaredá.... Teda, škarda je nádherná první část dne, ale ve druhé části, tedy někdy od 15.hodiny odpoledne se začne zavírat a vypadá takto


ROZKVETLÁ ZAHRADA PO NÁVRATU Z PRÁCE

je to, po čem předpokládám všichni toužíme. Já mám zahradu skutečně obrovskou a mohu si dovolit velké části oseté škardou. V malých zahradách však škarda bude působit jako zanedbaná zahrada a je jen malá pravděpodobnost, že vydržíte škardu neposekat do konce léta.


PŘEMÝŠLELY JSME (já s Peťou),

jak tohle vyřešit. Aby včel neubývalo z důvodu nedostatku květin, což je jeden ze tří hlavních důvodů, proč včel ubývá, je NUTNÉ vytvořit zahrady, jak bych tak řekla "bee-friendly", tedy zahrady pro včely. Ovšem, jak už jsem zmínila, ta zahrada musí být


PASTVOU nejen PRO VČELY, ale také PRO VAŠE OČI.

A TUHLE ZAHRADU JSME NAŠLY!

Je docela malinká, neuvěřitelně krásná od jara až v podstatě opět do jara. Je pastvou nejen pro hmyz, ale také pro ptáky, a to na jaře, v létě, na podzim a dokonce i v zimě!


JE TO MALÝ PROSTOR, ale OBROVSKÝ RÁJ,

  • pro hmyz, který tady rovnou i bydlí

  • pro ptáky, kteří se živí semeny, plody, ale také hmyzem, kterého je tady dostatek

  • pro ještěrky, žáby a další


TOHLE NEVYMYSLÍTE,

a přesto zahradu, která je rájem na Zemi, můžete mít. Jana (tvůrkyně zahrady) tuhle zahradu tvoří už více než 20 let. Za tu dobu ji dovedla doslova k dokonalosti. Zahrada je nádherná každičký den v roce a možná právě proto jsme Janu požádaly o napsání přesného návodu na tvorbu záhonů, přesné osázení, seznam rostlin a společně s námi tak vznikl e-book o zahradě, která je


KRÁSNÁ 365 DNÍ V ROCE


protože nedostatek potravy v přírodě způsobuje jejich mizení. Mizí nejen včely, ale i jiný hmyz a také ptáci, kteří jsou závislí jak na hmyzu, tak na rostlinách poskytujících semena či plody.TOHLE JE ŘEŠENÍ!

Studie ukazují, že zahrady se mohou stát hlavním zdrojem potravy pro mnoho ptáků, hmyzu a také včel medonosných. Mohou plně nahradit už takřka vymizelý zdroj nektaru a pylu, který jim poskytovaly v minulosti louky.


JE ÚPLNÝ ZAČÁTEK LÉTA

a můžeme udělat opravdu hodně, a právě proto Vám nabízíme výrazně nižší cenu a abychom Vás trochu motivovaly začít nad záchranou včel přemýšlet, červen je ve znamení ceny spíše symbolické.

  • v ČERVNU můžete e-book pořídit za 200 Kč

  • rozhodnete-li se zakoupit e-book až v ČERVENCI, cena bude 300 Kč

  • SRPEN je pak poslední možnost, kdy můžete získat e-book se slevou za 380 Kč

  • a od ZÁŘÍ pak jedeme opět za plnou cenu 480 Kč


TĚŠÍME SE,

až nám budete psát své radosti z tvoření a posílat fotky vašich zahrad.


CHCETE VIDĚT DALŠÍ FOTKY Z JANINÉ ZAHRADY?

Můžete vstoupit zdarma do naší skupiny, kterou právě Jana vede a kde uvidíte mnoho dalších krásných fotek její překrásné zahrady plné včel, motýlů, .....článek napsala: Karin Borejová


zdroje:

nejdůležitější tvor planety-včela

škarda dvouletá

další fotky: Jana nebo já
165 zobrazení2 komentáře

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

NEBUĎ KRÁVA

2 opmerkingen


Jitka Domanská
05 jan.

Vlastně by se to klidně mohlo jmenovat, ZACHRAŇME ZKRZE (VČELY) SEBE

Like

HARCOVKA
29 jun. 2023

🌼

Like
bottom of page